Butikken ligg i ei gammel stugu som heter Gamlestugu. Dette var heimen,
der svigerfar vaks opp. Huset står på tunet, der mine svigerforeldre bygde,
 og me sjølv har bygd. Som liten gut sprang Syver, mannen min ofte bort i
Gamlestugu til Besta. Der fekk han høyre om gamledaga.
Me har sjølv budd der eit år, då me bygde oss hus i 1974.
Gamlestugu restaurerte me for 4 år sidan.
Det ligg mykje historie i desse veggane. Kom inn ein tur så kan eg fortelja.
Åpningstider: Onsdag mellom kl 17.00 - 21.00
Eller etter avtale

  
Last updated 4.1.2006